top of page

Repatriācija

Ko nozīmē repatriācija miršanas gadījumā?
Katram cilvēkam ir tiesības būt apglabātam savā dzimtenē jeb vietā, kurā viņš ir piedzimis, audzis, mācījās, dzīvoja, strādāja vai vienkārši vietā, kura tiek uzskatīta par dzimteni vai tai ir pielīdzināma. Mūsdienās cilvēki ne tikai bieži vien dodas (imigrācija, migrācija, bēgļi utt.) strādāt, dzīvot vai mācīties citās valstīs (Eiropas Savienībā tā ir viena no pamatvērtībām), bet arī dodas ceļošanā pa visu pasauli. Tomēr kā jau visiem ir zināms, ka viena no dzīves rūgtajām patiesībām – cilvēks ir mirstīgs. Pēc būtības nāve var iestāties jebkurā brīdī un vietā: mājās, darbā, ceļā, ārvalstīs, utt. Līdz ar nāves iestāšanos paliek aktuāls jautājums par cilvēka mirstīgo atlieku (līķa) apbedīšanu. Savukārt, ja cilvēkam nāve ir iestājusies ārzemēs, tad pastāv nepieciešamība pēc cilvēka mirstīgo atlieku (līķa) starptautiskās transportēšanas uz valsti, kurā līķis tiks apbedīts vai kremēts pēc transportēšanas. Kaut arī ir spēkā vesela virkne starptautisko līgumu, kā arī atsevišķu valsts nacionālie likumi, standarti, u.c. normatīvie akti tomēr ir jānorāda, ka cilvēka mirstīgo atlieku (līķa) starptautiskās transportēšanas organizēšana un nodrošināšana joprojām ir uzskatāma par sarežģītu un laikietilpīgu procesu, un, kura īstenošanu ir jāuztic Apbedīšanas pakalpojumu sniedzējam.

Apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs nodrošinās nepieciešamos priekšnosacījumus cilvēka mirstīgo atlieku (līķa) transportēšanai uz citu valsti turpmākai apbedīšanai vai kremēšanai. Piemēram, ievietošanu speciāli pielāgotā zārkā, speciālās atļaujas (līķa transportēšanas atļauja) un pārējās dokumentācijas noformēšanu, apbedīšanas (bēru) organizēšanu utml.


Apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs ir piemērots starpnieks cilvēka mirstīgo atlieku (līķa) transportēšanai uz citu valsti turpmākai apbedīšanai vai kremēšanai.

bottom of page